Цели

  1. Създаване, развитие и трансфер на методи, средства и технологии от аеро-космически изследвания;
  2. Изработване на технически, финансови, икономически оценки на иновативните продукти, процеси и услуги;
  3. Оценка на технологии и интелектуалната собственост; технологични, финансови, икономически, екологични и експертни консултантски услуги свързани с технологичен трансфер;
  4. Научни решения на конкретни производствени проблеми;
  5. Организиране на обучения и научни мероприятия – работни срещи, презентации, семинари, изложения;
  6. Консултации и услуги, свързани с подготовка на проектни предложения и управление на проеки;
  7. Стартиране на фирми и помощ в процеса на отделянето им от научната организация;
  8. Международно сътрудничество.