Изследвания и анализи

Офисът за трансфер на технологии предлага приложимост и проучване на пазара, както и научно обосновани и сертифицирани лабораторни анализи за индустриални клиенти, местни власти, асоциации и земеделци, министерства и международни организации в областта на аерокосмическите технологии (бедствия, аварии и кризи).

Офисът разполага със съвременна информационна инфраструктура за разработването на експертизи и доклади имащи обща и частна приложимост във всички сфери на човешкия живот.

Нашите проучвания ще ви помогнат за бързото и ранно прогнозиране на неблагоприятни последствия от процеси и явления от различно естество.