Обучение

Проучванията правят възможна постепенната промяна – в продуктивния и смисъл – в границите на възможното. Така ново генерираните знания се трансферират по най – бързия начин към практическата им приложимост. Офиса за трансфер на технологии предлага редовно обучения и семинари за потребители и разработчици. Практически ориентираното посредничество на знание гарантира усвояването на най – новите модели и идеи по практико приложим начин, гарантиращ важен стимул за процеса на развитие и реализация.