Организация и софтуер

Офисът за трансфер на технологии разполага с добре осигурена информационна платформа, спомагаща за систематизирането и организирането на работния процес в публичната администрация и институциите. Богатия набор от софтуерни решения, който предлагаме успешно се прилагат в експерименталния модел на развитие за постигане на по-добри резултати и експертни оценки. В пакета от услуги се включва и обучение с новите софтуерни системи и практически препоръки.