Проучвания и развитие

Офисът за трансфер на технологии е изследователска институция на глобално и регионално ниво. През годините на своята работа офиса се е доказал като достъпен и надежден водач в областта на приложно ориентираните проекти за проучвания и развитие. Екип от високо квалифициран персонал работи върху устойчивите решения за бъдещето. Нашите специалисти разработват креативни и приложно-ориентирани идеи за нови продукти (услуги) и процеси или оптимизирането (иновацията) на вече съществуващи такива, като по този начин се достигат нови по-добри нива на качество, рационализирайки работните прцедури и спестяване на излишен ресурс.