Управление на иновациите

Думата „иновация“ се използва почти от всеки човек днес. Ние говорим за малките и средни предприятия, които много често немогат да си позволят сами да преследват иновационните проекти. С Офиса за трансфер на технологии ние искаме да помогнем на предприятията(бизнес) във всички мащаби, в планирането и реализацията на техните иновационни проекти. Вземайки предвид високата степен на специализация и краткия цикъл на живот на продукта, днес иновациите са рядко но гениално решение за конструктивна екипна работа в експертната мрежа по света.