Events

Информационна сесия

esa infoden3

"Възможности за развитие на българския космически сектор и сътрудничество на Република България с Европейската космическа агенция (ЕКА)"

ПРОГРАМА

9 юни 2020 г., 10:00 ч.

Начин на провеждане: онлайн семинар чрез платформата Zoom

 

Министерство на икономиката, със съдействието на София Тех Парк и Риск Спейс Трансфер – Офис за трансфер на технологии към БАН организира онлайн информационна сесия: „Възможности за развитие на българския космически сектор и сътрудничество на България с Европейската космическа агенция (ЕКА)”, която ще се проведе на 09 юни 2020 г. от 10.00 до 12.00 ч.

Фокусът на събитието е да предостави информация на българските фирми за възможностите за участие в еропейските космически програми и ползите от тях.

По време на информационната сесия ще бъдат дискутирани основни технологични и икономически аспекти на перспективите за сътрудничество с ЕКА, както и ще бъде предоставена информация за водещите конкурси за иновации за спътникова навигация и наблюдение на Земята към Европейската Комисия: Copernicus Masters и Galileo Masters.

За да се запишете за участие в информационната сесия е необходимо да се регистрирате – регистрация   

За допълнителна информация и въпроси, моля да се свържете с: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Същевременно продължава изпълнението на проекта “Feasibility Space Study of Bulgaria”, който трябва да направи оценка на потенциала за развитие на българския индустриален и научен капацитет в космическия сектор, неговите технологии и готовност за сътрудничество с Европейската космическа агенция. С цел да се постигне максимална обективност и прозрачност при определянето на приоритетите и възможностите на българската индустрия за коопериране с ЕКА, отново искаме да Ви поканим да попълните въпросника.

Попълнете тук

Ако сте пропуснали да се включите в информационния ден, имате възможност да гледате записът ТУК 

 

Technology transfer office RISK–SPACE-TRANSFER, is registered JV between two organisations of BAS

 

CB                         

This site was created within project grantee BG161PO003-1.2.02-0016, “Strengthening and expanding the aerospace technology transfer office for crisis management and disaster resilience”, operational programme “Development of the competitiveness of the Bulgarian economy 2007-2013” – financed by the European Fund for Regional Development.