Events

"Седемнадесета международна научна конференция "Космос, Екология, Сигурност"

С кръгла маса в Института за космически изследвания и технологии (ИКИТ) към БАН /в онлайн формат и присъствено/, завърши тридневната Седемнадесета международна научна конференция "Космос, Екология, Сигурност – SES 2021", посветена на 60-годишнина от първия полет на човек в Космоса и 40-годишнината на спътниците "България 1300".

Темата на кръглата маса бе "Предстоящото подписване на новия договор между Република България и Европейската космическа агенция (ЕКА)". В нея се включиха представители на Министерството на икономиката и други ведомства, на институти и университети. За ползата от инвестиции в дългосрочни приложения и услуги на базата на сателитни данни, говори г-жа Богдана Цоневска от ЕКА. В презентациите на Желяз Енев - директор на Дирекция "Икономическа политика" на Министерството на икономиката, на Камен Илиев - директор на Офиса за технологичен трансфер за аерокосмически технологии в ИКИТ-БАН и последвалите изказвания бе акцентирано върху стъпките, които ще ни доведат до асоцииран и по-късно до пълноправен член на ЕКА. Категорично бе посочено, че усилията на държавата в това отношение си заслужават, защото подобен статут на България ще бъде от полза преди всичко за науката и индустрията ни.

България работи с агенцията от 2015 г. Участвали сме в седем тръжни процеури с предложения за различен брой проекти. Одобрени са общо 31 проекта, като водещ в това отношение е ИКИТ-БАН с 13. Предстои разработването на Национален стратегически документ с визия за развитието на космическия сектор. Там ще намерят място целите, които си поставят науката, образованието, отбраната и други сфери при използването на възможностите, които предоставя Космоса. Те, според участниците в кръглата маса, все още не се познават достатъчно. За това говорят и изводите в проучването за ролята и мястото на българската наука в космическия сектор. Според Камен Илиев, нашата индустрия все още не е готова да участва в научните програми на ЕКА. Що се отнся до инвестираните средства за космически иследвания, лидери сред ведомствата са министерствата на оразованието, отбраната и земеделието. Обърнато бе внимание и на факта, че в рамките на НАТО Космосът е дефиниран, като пета област на действие. Една от краткосрочните ни цели би трябвало да бъде създаването на капацитет и възможности за използване на космическите технологии в интерес на националната сигурност и отбраната.

До този момент сме направили много, посочи член-кореспондент проф. Петър Гецов, председател на Организационния комитет на форума. Не случайно, припомни той, сме 18-ата космическа държава в света. По неговите думи сега навлизаме в прагматичния космически период, т.е. не сме случайни в Космоса. В този смисъл желането ни за членство в ЕКА е реално и обосновано. Амбициозната перспектива е това да стане до края на 2022 г., бе отбелязано в доклада на Камен Илиев.

Може да гледате записа от проведената кръгла маса тук 

 

SES 2021

SES 2021

Technology transfer office RISK–SPACE-TRANSFER, is registered JV between two organisations of BAS

 

CB                         

This site was created within project grantee BG161PO003-1.2.02-0016, “Strengthening and expanding the aerospace technology transfer office for crisis management and disaster resilience”, operational programme “Development of the competitiveness of the Bulgarian economy 2007-2013” – financed by the European Fund for Regional Development.